O skautingu

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

 

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:10273462_703341059729896_8846796801817783269_n

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

 

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

 

Junák – Český skaut z. s. sdružuje více než 64 tisíc dětí a mladých lidí a je tedy největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací WOSM a WAGGGS.